BASICS
10 zniekształceń poznawczych, które zakłócają nam życie
Czasami sami stwarzamy sobie problemy: kiedy ulegając emocjom, wyciągamy złe wnioski, zaczynamy się nakręcać i w efekcie wszystko zaczyna się komplikować.

Te powtarzające się urojenia umysłu są wynikiem automatycznego myślenia nazywane zniekształceniami poznawczymi. Słynny psychiatra David Burns w swojej książce Terapia lękowa przytacza główne z nich.

Myśli katastroficzne
Przykład: „Mój przyjaciel awansował, a ja jestem trzeci rok w tej samej pracy i nie awansuje – jestem bezwartościową osobą"

Dlaczego nie? Oczywiście nie powinieneś być nieostrożny. Ale jeśli ciągle się nakręcasz i wyobrażasz sobie tylko negatywne scenariusze, możesz urządzić swoje życie nie do zniesienia.

Jak walczyć? Śledź swoje niespokojne myśli i zadawaj sobie pytanie: czy naprawdę warto się teraz tak martwić, czy katastrofa już się wydarzyła?

Błąd planowania.

Przykład: „Za 10 minut napewno skończę pracę"

Dlaczego nie? Mózg ma tendencję do nadmiernego optymizmu co do swoich możliwości. Z tego powodu często wydaje się, że pracę można odłożyć na później lub wykonać szybko. W rzeczywistości prowadzi to do niedotrzymania terminów, utraty pewności siebie, konfliktów z kolegami.

Jak walczyć? Wyznacz sobie wstępny termin – dzień wcześniej niż teraźniejszość. Wymaga to wysiłku, ale dzięki temu ze wszystkim na pewno zdążysz.

Personalizacja.

Przykład: „Reżyserowi nie spodoba się nasz projekt – to wszystko przeze mnie"

Dlaczego nie? Na większość wydarzeń mających miejsce na świecie nie możemy w żaden sposób wpływać. Chociaż wydaje n się, że tak nie jest. Często prowadzi to do ciągłego obwiniania się: besztamy się, nawet jeśli nic nie jesteśmy winni.

Jak walczyć? Naucz się współczucia dla siebie: Zastanów się, czy obwiniałbyś inną osobę za tę samą sytuację. Jeśli nie, okaż sobie empatię.